O mnie

KRZYSZTOF TRZASKA

 

– absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim;

 

– zajmuje się twórczością malarską i graficzną, jest też autorem obiektów, instalacji, filmów wideo, działań multimedialnych i projektów realizowanych w Internecie;

 

– przez wiele lat, do 2003 r., współpracował z Galerie du Chevalier w Paryżu. Od 2008 roku jego prace pokazywane są na dorocznych salonach artystycznych we Francji (Ozoir la Ferriere i Presles en Brie). W styczniu 2012 r. we współpracy z hiszpańskim twórcą Manuelem Alcala zaprezentował we Wrocławiu instalację „Ucieczka z raju”. Jesienią 2012 otrzymał wyróżnienie i nagrodę za grafikę w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na ilustracje do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

 

– W 2013 roku otrzymał m.in. nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym „Colorovo” ABC Data, nagrodę Starosty Tomaszowa Lubelskiego za cykl obrazów „Pejzaże z Roztocza”, a także zwyciężył w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na ilustracje do tekstu piosenki Jeremiego Przybory oraz zajął I miejsce i otrzymał nagrodę za cykl prac graficznych. W 2014 r. otrzymał nagrodę Dyrektora Banku PKO BP za obraz zgłoszony do konkursu Barwy Roztocza 2014.

 

– Od października 2013 r. realizuje projekt „Autoportret z poetą”, – to nowe obrazy inspirowane twórczością poetycką Jacka Kaczmarskiego, łączone z koncertami Adama Łapacza wykonującego piosenki Jacka.

 

– Krzysztof Trzaska uczestniczy w krajowych i międzynarodowych plenerach malarskich, od 2010 roku wystawiał swoje prace na ponad osiemdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, eksperymentując z formą i stylem tworzy prace zaskakujące dynamiką kompozycji, harmonią barw lub kontrastami chromatycznymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem moich prac wyślij
e-mail: krzysztoftrzaska1 gmail.com
lub zajrzyj tutaj:

pepiniera

About me

KRZYSZTOF TRZASKA

 

– Graduate from the Faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wroclaw (A Master of Fine Arts) and the Institute of Art History at the Warsaw University (A Master of Art History);

 

– He paints and sculpts, but also creates structures, installations, videos, multimedia initiatives and Internet projects.

– For many years, up until 2003, he collaborated with the Galerie du Chevalier from Paris. Since 2008, his works have been exhibited at annual art salons in Paris (Ozoir la Ferriere and Presles en Brie). In January 2012, in collaboration with a spanish artist, Manuel Alcala he presented an art installation called “Ucieczka z raju”. In Autumn 2012, he was awarded at the 2nd all-Polish Art Contest for illustrations inspired by Jeremi Przybora’s song lyrics.

 

– In 2013, he was awarded first place in the “Colorovo” ABC Data art contest, he received the Tomaszów Lubelski starost award for his painting series “Pejzaże z Roztocza”, he also won the 3rd all-Polish Art Contest for illustrations inspired by Jeremi Przybora’s song lyrics and was awarded first place for his series of graphic art. In 2014, he received the PKO BP Bank Director’s award for his painting submited to the Barwy Roztocza 2014 contest.

 

– Since October 2013, he performs the “Autoportret z poetą” project – it encompasses exhibitions of new paintings inspired by Jacek Kaczmarski’s poetic work coupled with Adam Łapacz’s concert performance of Kaczmarki’s songs.

 

– Krzysztof Trzaska takes part in domestic and international plein air painting events; since 2010, his works have been shown at over eighty individual and group exhibitions; by experimenting with shapes and styles he creates works that astound with their compositional dynamics, harmony of colours and chromatic contrasts.

If you are interested in purchasing my works, send to me e-mail:

e-mail: krzysztoftrzaska1 gmail.com
or check here:

pepiniera